Logo Wiha
Przejdź do treści

Filozofia

Odpowiedzialne zasady postępowania w firmie
Kodeks etyki SGML (BME)

Firma Wiha przystąpiła w 2016 r. do kodeksu etyki Stowarzyszenia Gospodarki Materiałowej, Zaopatrzenia i Logistyki (SGMZL lub „BME“ w języku niemieckim), którego zasady etyczne oparte są na podstawowych zasadach Global Compact oraz Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ i konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP).
Download (PDF): AMMPL (BME) - Kodeks etyki
Celem przedsięwzięcia jest przestrzeganie ogólnych zasad etycznych jak prawość, uczciwość i odpowiedzialność korporacyjna w relacjach handlowych.
Wiha oczekuje tym samym od swoich dostawców przestrzegania następujących podstawowych zasad etycznych:
 • Zapobieganie korupcji
 • Przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji
 • Zwiększanie wkładu w ochronę środowiska
 • Gwarancja ochrony zdrowia & bezpieczeństwa
 • Ochrona praw człowieka
 • Sprzeciwianie się dyskryminacji

   Wiha Werkzeuge bierze udział w przeprowadzanym co roku procesie zbierania informacji własnej.
   Więcej informacji o kodeksie etyki można znaleźć tutaj: AMMPL (BME) Kodeks etyki

   Kodeks etyki SGML (BME)
   Wróć do spisu treści